محصولات IP داهوا

Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین های سری پانورامیک تحت شبکه داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین بالت تحت شبکه داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین دام تحت شبکه داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین چرخان تحت شبکه داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دستگاه رکوردر تصاویر تحت شبکه داهوا (
items)

 

 

 

 

 

 

 

 

  instagram 22     tegram     aparat  

 

توسعه الکترونیک سفیر

این شرکت با داشتن پرسنل متخصص در زمینه های مربوط به سیستم های ایمنی و امنیتی و هوشمند سازی انرژی ساختمان و شبکه های کامپیوتری و فیبر نوری به فعالیت مشغول می باشند که در چهار بخش اصلی به نام های نظارت و کنترل پروژه ، فنی و پروژها ، مرکز خدمات و پشتیبانی تقسیم شده است .